ความรู้

รถธงค่าสถานะของรถเป็นรถธง ธงเป็นหนึ่งในชนิดของธง มันหมายถึงธงตกแต่งแสดงถูกระงับ และวางบนรถ ธงสามเหลี่ยมรถโบราณ และรถสี่มุมธง รถธงปัจจุบันประกอบด้วยสามประเภท ธงฝารถ หน้าต่างธง และธงกระจกรถ