ความรู้

ธงธงนี้เรียกว่า "แบนเนอร์" โดยทั่วไปหมายถึงผ้าแขวนบนเสาที่มีสีและรูปแบบเฉพาะ ธง "ธง" หมายถึงผ้าที่มีเส้นแนวนอนของเสาเท่ากันซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติของประเทศในสมัยโบราณ ตัวละครของ "Zhi" มาจาก "ผ้าเช็ดตัว" จาก "Zhi" ถึง "figure" ดังนั้น "ธง" เป็นผ้าที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นสัญลักษณ์ความแตกต่างที่มีรายละเอียดมากขึ้น