ข่าว

ธงธงประกอบด้วยธงขนาดเล็กหลายแบบซึ่งพิมพ์ด้วยคำขวัญและเครื่องหมายต่างๆ พวกเขามักจะแขวนไว้ในอาคารในร่มริมถนนสแควร์และด้านนอก โดยปกติในเทศกาลวันหยุดงานเฉลิมฉลองและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการแสดงผลและสามารถประดับประดาบรรยากาศเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมเป็นวิธีที่สำคัญในการกระจายแบรนด์และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็ใช้สำหรับการก่อสร้างถนนหรือการใช้ป้ายจราจร