ข่าว

การทำธงรถยนต์พื้นผิวธง: พื้นธงของธงมีสองด้านข้างและสองด้านพื้นผิวธงต้องทำงานอย่างพิถีพิถันด้านเดียวของธงที่ใช้โดยวิธีการตัดเย็บคือรอบการตัดร้อน (ไม่ขอบ), กระบอก, กระสวยไม่ปิดผนึกขึ้นและลงและด้านข้างของธงล้อมรอบด้วยขอบดัด, กาวกลางบวกอนุภาคหรือเส้นรอบ (เสริม) เทคโนโลยีเย็บผ้า การทำธงเดี่ยวหรือสองครั้งสามารถตัดสินใจได้ตามการใช้งานและความต้องการเฉพาะ