ข่าว

ต้นกำเนิดของธงโจรสลัดในทุกครั้งและทุกประเทศเรือจะแขวนอยู่บนเสาของพวกเขาด้วยเครื่องหมายต่างๆระบุประเทศหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของพวกเขา - ธงขนาดเล็กธงรูปสามเหลี่ยมธงและธงทหาร โจรสลัดไม่มีข้อยกเว้นในแง่นี้ พวกเขาได้ยกธงของพวกเขาบนเสาของพวกเขาทุกเพศทุกวัย ธงทุกชนิดมีให้บริการและไม่มีฟังก์ชันที่เข้มงวดมากนักดังนั้นจึงไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน